Hướng tới công ty hoạt động đa ngành nghề trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại và đầu tư có quy mô lớn ở Việt Nam, từng bước vươn ra thị trường thế giới, mang lại cho tập thể cán bộ công nhân viên, cổ đông của mình cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần, mang lại thành công chung cho khách hàng đối tác và đóng góp cho cộng đồng.