KHÁI NIỆM:

Hỗn hợp GS100 là hợp chất trộn lẫn ximăng, trở thành một phần không thể thiếu của bê tông sau quá trình kết tinh khi thêm vào trong bê tông.

Tác nhân hoá học của GS100 sẽ phản ứng với vôi trong bê tông tạo thành một dạng tinh thể không hoà tan,mà sẽ làm tăng lên và tạo dạng tinh thể trong mao dẫn của bê tông.

Sự kết tinh này làm tăng sự chịu đựng nước của bê tông lên rất cao.Tinh thể GS sinh ra trong bê tông sẽ phục hồi sự hoạt động sau thời gian và có thể bịt kín vết nứt và chổ khuyết có độ rộng 1mm

ỨNG DỤNG:

GS100 được dùng chống thấm, bảo vệ hầu hết trong cấu trúc bê tông nơi mà cấu trúc (công trình) phơi trần ra để nước tiếp xúc chậm. Bao gồm cả những (tấm),phía dưới tường ,xà dầm và sàn ở dưới các công trình chứa nước, công trình ở trên biển và ven biển,hay bất cứ bê tông mới. Bên cạnh đó, nó có thể được dùng như một chất phụ gia thêm vào hỗn hợp bê tông tươi để bảo vệ cấu trúc bê tông từ sự tấn công của nước mặn, cũng như các loại hóa chất ăn mòn khác có trong môi trường tự nhiên.

Sự bảo vệ chống lại nước là vĩnh cửu vì quá trình kết tinh phát triển liên tục trong suốt tồn tại của bê tông, một khi hóa chất này còn bị nước kích hoạt trong mao dẫn của bê tông. Ứng dụng cơ bản cho sự bịt kín kẻ hở,lổ hở trong cấu trúc bê tông.

Liều lượng GS100 là: 2kg/ 1m3 bê tông Chúng tôi đề nghị tham khảo sản phẩm GS tiêu biểu cho sự đề xuất ứng dụng thích hợp: Công trình ven biển bị phá huỷ dần, chứa hoá tính và áp lực nước cao.Phụ gia chống thấm gốc xi măng GS100 có thể được thêm vào trong bê tông hoặc trong xe trộn bê tông.

Liều lượng GS100 sẽ theo đặc điểm kỷ thuật của tư vấn hoặc tham khảo sản phẩm GS tiêu biểu. Hỗn hợp GS100 trong nhà máy bê tông GS100 sẽ được thêm vào cuối cùng trong bê tôïng sau sự trộn nhuyễn của ximăng, cát, trộn kỹì 5-10 phút là được.

Ứng dụng phương pháp như vậy đối với xe trộn bê tông.GS 100 có thể thêm vào xe trộn bê tông ngay trên công trường và chờ 5-10 phút trộn kỹ trước khi đổ ra.Khuyên rằng lượng nước sẽ được xác định trong lúc thử nghiệm trộn.Hỗn hợp GS100 giảm cơ bản lượng nước được yêu cầu 5 -20 lít cho mỗi m3 Lượng nước được yêu cầu trong trộn bê tông có thể diều chỉnh phù hợp với kết quả trộn thử nghiệm, dưới sự chấp thuận của người tư vấn.

Nước là một chất quan trọng để tạo quá trình kết tinh. Lúc đầu,nước sẽ dâng lên đến gần bê tông xuyên qua phần lổ rổ tổ ong của bề mặt bê tông.Hỗn hợp GS100 sẽ phản ứng với nước và quá trình kết tinh sẽ phát triển. Quá trình này sẽ tiếp tục phát triển ở khắp nơi sâu vào trong bê tông. Vì vậy nó giúp phục hồi và tăng khả năng để bê tông ngăn ngừa nước.

BẢO DƯỠNG:

GS 100 là gốc xi măng, vì vậy chúng được bảo dưỡng theo quy trình bảo dưỡng bê tông.