Không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và cập nhật những sản phẩm của ngành khoa học ứng dụng. Đồng thời, áp dụng công nghệ thi công chống thấm tối ưu nhất, đảm bảo được tính thân thiện của vật liệu với môi trường sống.

Công ty Mạnh Nhiên còn mời chuyên gia tư vấn giúp đỡ, đào tạo và chuyển giao kỹ năng chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn.