Hóa chất xây dựng và công nghiệp, vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất.

Kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị tin học viễn thông.

Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác